WYTRZĄSARKA MIKROPŁYTEK iShak QUATTRO

 
 

silnik INDUKCYJNY

sterowanie MIKROPROCESOROWE

 

Wytrzasarka mikropłytek iShak QUATTRO ma 3mm ruch orbitalny, dla dokładnej pracy w obrębie mikropłytki. Bezszczotkowy silnik indukcyjny dla długotrwałej, bezawaryjnej pracy. Stopniowy przyrost prędkości dla bezpieczeństwa użytkowania. Sterowany mikroprocesorem, z cyfrowym wyświetlaczem. Ustawienia prędkości od 100 do 1200 obr/min co 10 obr/min. Ustawienia czasu od  1 min do 99 min & tryb ciągły. Tryb pulse -  automatyczna zmiana kierunku pracy. Praca w trybie FAV. Łatwy dostęp do wszystkich 4 mikropłytek w celu załadunku/rozładunku. Urządzenie niskonapięciowe dla bezpieczeństwa użytkownika i produktów. Do pracy z wszystkimi standardowymi mikropłytkami. Możliwość pracy w chłodniach i inkubatorach (5°C to 40°C ).

 
 

DANE TECHNICZNE:

- typ ruchu orbitalny
- średnica orbity 3 mm
- prędkość od 100 do 1200 obr/min co 10 obr/min
- tryb PULSE  (zgodny i przeciwny z ruchem wskazówek zegara)
- ustawienia czasu od 1 do 99 minut & tryb ciągły
- wyświetlacz 7-segmentowy
- wymiary 275 x 127 x 261 mm
- zasilanie 20-240 V,50-60Hz
- waga 6.5kg
- ładowność 2kg
- rozmiar platformy 274x190 mm
- dopuszczalna temp. otoczenia od 4° do 65°C
- dopuszczalna wilgotność względna 80%
- klasa ochrony IP21
- maksymalna objętość 384x60 μl
- poziom hałas < 60 db